За Launch EUROPE Gmbh

Launch Europe GmbH e официалния и единствения офис на LAUNCH Tech Co Ltd. в Европа с правомощия:

  • Да представлява LAUNCH Tech Co Ltd. Да взима решения от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа.
  • Да сключва и и прекратява договори за сътрудничество и дилърство от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа.
  • Да избира дилъри и сервизни сътрудници, както и да им извършва одит от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа.
  • Да определя дали даден уред или стока са в гаранция и подлежат ли на обслужване, замяна и отремонтиране.
  • Да отказва, каквато и да е гаранция и поддръжка на уреди чийто серийни номера не са действителни или унищожени , да заключва уреди според свое усмотрение ако се докаже за тях, че са клонирани, да отказва гаранция , замяна и доставка на резервни части за уреди които не са закупени законно, от европейския офис, не са предназначени за европейският пазар или ако за тях не са представени документи за гаранция и действителна фактура за закупуване и сериен номер, не са закупени от официален представители или дилър.
  • Да определя територията, на която даден представител или дилър имат право да продават продукцията на LAUNCH.
  • Да извършва производство и разработки на нови уреди, инструменти и съображения от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа.
LAUNCH Europe GmbH