СОФТУЕР

Поддържайте пълната функционалност на Launch диагностичното си устройството или тестер чрез най-новите актуализации и допълнителни софтуерни опции.

СОФТУЕРНИ АКТУАЛИЗАЦИИ

Възможно е да актуализирате софтуера на диагностичните устройства от серията X431 и Creader Professional от LAUNCH лесно и бързо. След изтичане на вашия лиценз, за да продължите да ползвате онлайн функциите е необходимо да извършите актуализация на софтуера.

Подновяване на софтуер

1 година
подновавяне на софтуера

EURO Pro | EURO Turbo | EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link

2 години
подновавяне на софтуера

EURO Pro | EURO Turbo | EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link

1 година
подновавяне на софтуера

EURO TABIII

2 година
подновавяне на софтуера

EURO TABIII

1 година
подновавяне на софтуера

EURO TABII

2 година
подновавяне на софтуера

EURO TABII

1 година
подновавяне на HD софтуер

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

2 година
подновавяне на HD софтуер

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

Security Gateway

1 календарна година
FCA Group Security GateWay

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

20 пъти свързване
Renault 20 Conections Security GateWay

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

1 календарна година
Mercedes Security GateWay

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

1 календарна година
Tesla Security GateWay

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

50 пъти свързване
Renault 50 Conections Security GateWay

EURO Pro 5 I EURO Pro 5 Link | EURO TABII | EURO TABIII

Техническа база данни HaynesPro

Увеличете ефективността и производителността на вашия автосервиз, чрез използване на техническите данни на HaynesPro.

HaynesPro
WorkshopData™ Tech

Този модул съдържа подробна информация за идентификация, ремонт и поддръжка, всички на ваше разположение.
Включва:

HaynesPro
WorkshopData™ Electronics

Помага на техниците да идентифицират, локализират и разрешават грешки в електрическата система и компонентите, като използват интелигентни приложения за данни.
Включва:

HaynesPro
WorkshopData™ Smart

Помага на техниците да намалят времето, изразходвано за отстраняване на често срещани неизправности, и включва бюлетини за техническо обслужване на OEM (TSB) и изземвания.
Включва:

Всички цени са с включен ДДС

Избраният софтуер може да бъде закупен и чрез: