• Предлагаме базово и допълнително обучение за работа с всички предлагани уреди.
  • Предлагаме обучение за специални функции и чрез външни партньори.
  • Очаквайте скоро допълнителни курсове свързани с диагностиката на автомобили, организирани под формата на специализирани курсове с предварително зададени дати.
  • Видео уроци от LAUNCH
  • За повече информация се свържете с нас.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Винаги пазете:

Винаги пазете касовата бележка, фактурата, серийния номер и гаранцията на вашия уред или машина, за да може да разчитате на гаранционния ни сервиз.

Винаги се отнасяйте

Винаги се отнасяйте грижливо към Вашите уреди и инструменти Launch, за да могат да Ви служат дълго и вярно.

Преди да включите уредите:

Преди да включите уредите към даден автомобил проверете волтажа на автомобила дали е съобразен с волтажа на диагностичното устройство, което ползвате, дали диагностичният куплунг е технически изправен и отговаря ли на оригиналния по параметри и свързване, инсталиран първоначално в автомобила в фабриката на производителя. Изгорели компоненти и устройства в следствие на превишено елекрозахранване, надвишаващо указаните в упътването и спецификацията на устройствата граници, не могат да бъдат ремонтирани или заменени по гаранция.

Проверявайте винаги:

Проверявайте винаги преди начало на работата техническото състояние на паркинг спирачката на автомобила, който тествате.

Преди да запалите автомобила:

Преди да запалите автомобила проверете дали не е включен на скорост. НЕ разчитайте на късмет!

Винаги включвайте и изключвайте

Винаги включвайте и изключвайте уредите при не стартиран двигател.

Не дърпайте силно кабелите:

- Не дърпайте силно кабелите на устройствата, когато са свързани към автомобилния диагностичен куплунг, за да не увредите и двете или да предизвикате късо съединение.
- Отнасяйте се внимателно към Вашите кабели адаптери, като ги съхранявате правилно на сухи места; не ги настъпвате и дърпайте, когато са скачени към устройство или автомобил, за да не ги повредите. Не натискайте сензорните екрани на устройствата с омаслени/мокри пръсти или остри предмети, за да ги запазите за дълго функциониращи.

Не натискайте:

Не натискайте сензорните екрани на устройствата с омаслени/мокри пръсти или остри предмети, за да ги запазите за дълго функциониращи.

Чистете сензорните екрани:

Чистете сензорните екрани само със специални препарати за почистване и само с меки кърпи предназначени за очила и екрани, за да не издерете повърхността им.

Не изпускайте:

Не изпускайте и не удряйте диагностичните устройства.

Пазете устройствата от:

Пазете устройствата от влага или силен студ, както и от пряко излагане на слънчева светлина или прекалено горещо.

Трудова Безопасност

Винаги ползвайте предпазни средства:

Винаги ползвайте предпазни средства при работа и се съобразявайте с правилата за трудова безопасност и сервизиране на обекта и средата, в която се налага да работите.

Проверявайте качеството:

Проверявайте качеството на токоподаването и състоянието на заземителната система преди да започнете работа с дадено диагностично устройство. 

Преди тестване:

Преди тестване на даден автомобил се уверете, че колата не е на скорост, а е паркирана съобразно безопасността на пешеходците и останалите коли в движението, че е с работеща ръчна или крачна паркинг спирачка, няма теч на гориво или газ и е снабден с нужните предписани от закона противопожарни средства. 

Изключително важни правила за всички са: Знаете ли какво правите? Помислете преди да действате, работете внимателно и чисто! Не разчитайте на късмет или случайност!