Преглед на LAUNCH TPMS RF-Sensor

LAUNCH TPMS RF-Sensor е универсален, който покрива 95% от  оригиналните модели  влагани от автомобилните производители.  Той е  радиочестотен сензор може да бъде програмиран чрез Pilot TPMS и да се използва за подмяна на фабрични сензори на автомобила. Това е удобно и мощно решение за сервизите, които предлагат продажба и смяна на гуми. 

 • Цялостно решение за:
 1. 95% покритие на оригиналните сензори
 2. Мултибрандово покритие по протоколи (315 MHz / 433 MHz)
 3. Направен е от алуминии и каучуков корпус
 • Може да се програмира безжично
 • Може да програмира преди или след монтирането на гумите
 • към 5 години живот на батерията
  • Покрива повече от 98% от моделите на TMOS сензорите
  • Активира всички сензори работещи на честоти от 315 MHz до 433 MHz
  • Четене, копиране и записване на ID на сензора
  • Дава възможност за прочитане на данните: за налягане в гумите,за температурата на гумата, за състоянието на акумулатора