Преглед на Адаптери за CAT-501 S

Адаптери за CAT 501+

Набор от адаптери за специфични марки коли с автоматични скоростни кутии. Богат набор от адаптери за: 

 • BMW
 • Mercedes
 • Audi (Q7 и Q5)
 • Volvo
 • Fiat
 • Opel
 • Toyota
 • Hummer
 • Ford
 • Honda
 • Hummer
 • Lexus
 • Mitsubishi
 • VW
 • Chrysler

Изключително допълнение към вашата CAT-501 S машина за смяна на масла на автоматични кутии.

CNC-602A LAUNCH-BG

CAT501 +

Комплекти от накрайници за улесняване и оптимизиране на работата ви с CAT501 +