Раздел "Гаранция"

Това са общите гаранционни условия, с които работим с Вас уважаеми клиенти. Препоръчваме ви да се запознаете с тях. Запазваме си правото да променяме гаранционните условия изложени тук без предупреждение. Всички вече закупени от нас уреди и машини остават с гаранционните си условия с които са закупени без изменение.Тези условия и допълнения са неделима част от гаранцията.

Доставчика не носи отговорност ако:

Доставчика не носи отговорност ако на тази конфигурация бъде намерен нелицензиран програмен продукт. За инсталирането на такъв тип продукт отговорноста се поема изцяло от собственика на диагностичния уред / обслужваща машина.Отпада гаранцията ако потребителят замени оригиналният софтуер или се опита да root-не даден уред докато е в гаранция , както ипри опити да се ползват пиратски източници на обновяване.

При инсталиран лицензиран софтуер:

При инсталиран лицензиран софтуер гаранция за работоспособността, както и техническата му поддръжка са отговорност на производителя и притежателя на лицензните права на продукта.

При загуба и погубване на информация:

При загуба и погубване на информация на клиента и съхранена върху паметта на диагностичния уред / обслужваща машина не носят отговорност, нито доставчика, нито производителя на устройството. Единственото им задължение e да поправят или заменят дефектиралото устройство докато е в гаранция. За да се избегне загубата и унищожението на важна информация, се препоръчва често архивиране и копиране на важното за вас съдържание на други устройства или носители.

Доставчика е задължен да:

Доставчика е задължен да отговаря за техническото обслужване на този диагностичен уред / обслужваща машина в периода на неговата гаранция безплатно и то само за частите, с които е в комплект. Извън гаранционния срок техническото обслужване се заплаща.

Всички пасивни или активни части:

Всички пасивни или активни части, които представляват диагностичен конектор или адаптерен накрайник, маркуч към машина, филтър, течност нямат гаранция, освен в случаите, когато се установи дефектност при първоначалното им включване към модела уред, с който работят и то при установен производствен дефект а не в следствие на неправилен монтаж.

Дефектирали части или възли:

Дефектирали части или възли подлежат на поправка или замяна с аналогични или по-нови като модел. В определени случаи е възможно доплащане ако частта е с по-високи технически параметри от тези на заменената.

Отстраняването на повреди:

Отстраняването на повреди става до 30 дни от получаването на заявка от страна на клиента. При по сложни повреди срока се съобщава своевременно на клиента.

Включването и изключването на диагностичния уред:

Включването и изключването на диагностичния уред към автомобил/камион/ автобус трябва да се извършва при изключен двигател преди да започнете диагностицирането. Преди да включите уредите към даден автомобил, проверете волтажа на автомобила дали е съобразен с волтажа на диагностичното устройство, което ползвате. Изгорели компоненти и устройства в следствие на превишено елекрозахранване надвишаващо указаните в упътването и спецификацията на устройствата граници не могат да бъдат ремонтирани или заменени по гаранция. Проверявайте винаги преди начало на работата техническото състояние на паркинг спирачката на автомобила, който тествате. Преди да запалите автомобила проверете дали не е включен на скорост. НЕ разчитайте на късмет.

Отстраняване на повреди:

Отстраняване на повреди причинени от токови удари, аварии и природни бедствия са за сметка на потребителя

При инсталиран лицензиран софтуер:

Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на доставчика (възможни са изключения упоменати в “допълнение” към настоящата гаранция ) Гаранцията е валидна само при наличието на подписи от двете страни.

Транспортирането на дефектирали устройства:

Транспортирането на дефектирали устройства / обслужващи машини до сервиза на представителя се заплаща от потребителя. Ако повредата е гаранционна , обслужващия сервиз връща поправеното или заменено устройство до потребителя за своя сметка. Ако повредата не е гаранционна всички транспортни разходи са за сметка на потребителя.